جای پا...

تا حالا شده به جاپاهای ادم ها نگاه کنی ؟ تا حالا بهش فکر کردی ؟می دونی هر حای پا یعنی یه راه جدید که رفته شده یه تجربه که ازموده شده یه ارزو که براورده شده حالا می تونه خوب یا بد باشه . اصولا تجربه ها تلخ اند ولی جالبند چون درس جدیدی به دفتر زندگی اضافه می کنند...

/ 0 نظر / 12 بازدید