روز ها می گذرند چه تو بخواهی چه تو نخواهی . گاهی زود گاهی دیر.اما می گذرند چه خوب چه بد.حالا در گذشت روزها همیشه من از خودم می پرسم ، تو چی کار کردی ؟ به کجا رسیدی ؟از چی ها گذشتی ؟اگه  امروز اخر باشه تو اماده ای؟می ترسی  یا نمی ترسی ؟می دونی همیشه افسوس گذشته باعث شده که از خودمون ،از روزگار غافل باشیم .از دیدن قشنگی های این دنیا هم غافل باشیم ،دلگیر بشیم اونقدر که همه چیز تکراری می شه و بعد از این تکرار دلمون می گیره.

....

......

خیلی اوقات ما خودمونو به مستی به نیستی به پوچی می زنیم ولی پیداست که داریم خودمونو گول می زنیم

.....

.......

/ 0 نظر / 8 بازدید