بودن...

یک حرف تازه::::

می خواهم امروز نگاهم را و خویشتن خویش را با قدرت و اعتماد به نفس به دنیا ثابت کنم. می خواهم تقشی از بودن در تابلوی زمان قرار دهم تا قصه ام را  آدمکها زمزمه کنند.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید