کجا دلم ...؟؟؟

این متن رو امروز خیلی تصادفی دیدم ، خوشم اومد ،اینجا کنار بقیه پست هام گذاشتم.

کجا دلم به گل نشست تو فصل بی حوصله گی... که باز بازنده شدم توی قمار زندگی... کجا کلید ارزو به قفل خوشبختی نخورد... که این دل شکسته بال پشت درهای بسته مرد.... بگو کجا خورشید من گم شد تو سایه دلم .....که حتی فانوسی نبود نشون بده راه رو به من ...کجا نگین بخت من افتاد از انگشتر عشق ...که باز اواره شدم تو کوچه های سرنوشت ...
/ 0 نظر / 11 بازدید