روزت مبارک!

مامان گلم !

کاش پیش ات بودم  و از نزدیک روی مثل ماه ات را می بوسیمت و می گفتم  دنیا بدون تو برای من هیچه .من دنیا را بدون تو نمی خواهم  . همیشه دز سخترین لحظات بودن ات را حس کردم حتی اینجا از دورترین فاصله ها .گاهی که خیلی دلتنگت می شم به خوابم می ائی باهام حرف می زنی ، نوازشم می کنی و در اغوشم می کشی ، وقتی از خواب بیدار می شم اتاقم پر می شه از عطر وجود تو . ان لحظه حضور تو را در کنار خودم بیش از پیش حس می کنم  .

نمیدانم چگونه می شود تو را شاد کرد و کدامین الماس ارزش وجود تو را دارد ؟ به هر چه می اندیشم در نظرم ناچیز و حقیر است ! سرخ ترین گلهای رز در کنار تو رنگ می بازند !

ارزو می کنم هر چه زودتر ببینم ات تا از نزدیک در اغوشت کشم و بگویم خیلی دوستت دارم اونقدر که دنیا رو بدون تو نمی خواهم . مامان گلم روزت مبارک .هرازان شاخه گل سرخ تقدیم تو باد49.gif!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید