!!!

قربونت برم خداجون ،

که این روزها چقدر غریبی روی زمین !!!! تو این روزهای دلتنگی ادمکها فقط خوب حرف می زنند !!!

/ 2 نظر / 12 بازدید
بابک

خدايی روزا روزای غريبيست. دلتنگ کننده شدن آدما .. چی بگم ؟ دلم می گيره از اين آذما . هر چند که من خوشبختم . زندگی خوبی دارم. اما با آدمای بيرونم در ارتباطم. بيچاره هايی می بينم که ... بعد می گن ...