امروز دلتنگ خاطراتی...

  در خلوت زندگی، تحمل دلتنگی هایی که مدام به پنجره دل ما تلنگر می زنند، آسان نیست... خاطرات شیرین روی ریل ذهن ما به سرعت ثانیه ها می گذرند و ما دلتنگ آن چیزهایی می شویم که روزی لحظه های دلپذیری می آفریدند.... یکی در این گذر، دلش برای آدمهایی تنگ می شود که در بخشی از خاطراتش جا خوش کرده اند...دیگری دلتنگ آواهایی است که از دور حواسش را می نوازند....آن یکی وقتی در آینه می نگرد، دلش برای شب از دست رفته گیسوانش تنگ می شود و برای همه آن روزها، ماهها و سالهایی که به تدریج شفافیت هایش را به آنها سپرده است.......من اما لا به لای این حال و هوایی که ماندن و نفس کشیدن را معنا می کند گاه دلم برای رفتن تنگ می شود. امروز دلتنگ خاطراتی شده ام که پشت سر جا مانده اند و بی تاب آرزوهایی که از روبرو می گریزند...!!!!

/ 2 نظر / 16 بازدید
همیشه تنهای زمین

- خردمند ترین مردم، کسی است که بینای عیب خود باشد و کور عیب دیگران.امام علی(ع[گل]

تی تی

هرچه بیشتر فاصله می گیریم بیشتر دلتنگتر می شویم جالبه نه؟ [گل]