زاپاس

آسمان خالی،
باژگون خاطره دریا بود
که در اعماقش
تور رویاهامان ،
پرازکوسه نیست ،
نداریم ،
خداحافظی پس تاکی؟
می شود چیزی گفت،
حرفی زد...
بی که لب ها تکانی بخورند!
حرفم این بود:
کسی از حال کسی آگه نیست،
حالی نیست!
من در آیینه به خود می گویم:
حیف از بُز !
آدمی ،
مالی نیست!
...........................................................زاپاس "حسین پناهی"
/ 0 نظر / 13 بازدید