بارون...

این ها همش به تاریخ دیروز

دیروز بارون بارید . امروز هم بارون بارید و صورت سنگی شهر شست و غبار گرفته شهر رو پاک کرد. کاش بازم بارون بباره .بارون مثل خاطره هاست کوتاه اما بیاد ماندنی ست.هنوز شهر خیس از بارونه .هنوز بوی بارون تو فضاست.وقتی بارون می اد پنجره از شوق ترانه ساز میشه.چون تنها بارونه که با پنجره هم نواست.وقتی بارون می اید صدای خیس برگها  صدای ردشدن عابران بی چتر خاطره یه شهر رو برام تازه می کنه. خاطره ای کوتاه اما به یاد ماندنی.عطر یاس های بارون خورده  کوچه های بی عابر اما پر از بارون .حالا چقدر دورم از اون شهر . از اون خاطره ها .

صدای بارون صدای فاصله هاست....

حالا بارونه که برام خاطره میاره.کاش بازم بارون بیاد...

/ 0 نظر / 4 بازدید