دوستت دارم...

میخوام بگم دوستت دارم به پنجره ، به اسمون ،به این شب ایینه دزد ، به تک درخت کوچمون.

میخوام بگم دوستت دارم به تو ، به اسم نقطه چین ، یه گریه های بی هوا ، به کولی کوچه نشین .

میخوام بگم دوستت دارم به هر رفیق نارفیق ، به شاعر های بی غزل ، به جنگل های بی حریق.

میخوام بگم دوستت دارم به قاتلم ، به روزگار ، به اون کسی که می ندازه به گردنم طناب دار.

دنیای ما عوض میشه تنها با این جمله ئ ناب

 دوستت دارم     دوستت دارم      دوستت دارم تو این عذاب

میخوام بگم دوستت دارم به بادبادک ،به مدرسه ،به ترکه خیس انار کنار درس هندسه.

میخوام بگم دوستت دارم به مرغ عشق بی قفس ، به جغد پیر بد صدا ،به نی زن های بی نفس 

میخوام بگم دوستت دارم به هر چه خوبه ، هر چه بد ، به خونه های کاهگلی  ، به سیب های توئ سبد ،

میخوام بگم دوستت دارم به بغض تلخ انتظار ، به بدترین فصل سفر ، به اخرین سوت قطار

دنیای ما عوض میشه تنها با این جمله ئ ناب

 دوستت دارم     دوستت دارم      دوستت دارم تو این عذاب...

/ 0 نظر / 11 بازدید