سلام...

سلام

یه سلام کوتاه و پر خاطره . شاید سلامی که پایان همه خاطرهاست .

خدایا

      می خواهم با جوهر فراموشی روی خاطرها خط قرمز بکشم .

      می خواهم نگاهم  چشمان پر از محبت های پر فریب را از یاد ببرد.

     می خواهم تا من هم مثل بقیه ساده از ادمها بگذرم .

       می خواهم از این لحظه فراموشی را بیاموزم  .می خواهم من هم بی اعتنا باشم ...

       تا کی می شود وانمود کرد هیچ ندید ؟ 

/ 0 نظر / 12 بازدید