امشب...

اینجا نسیم است ، موج است و کوله باری از حروف بی ترسیم ...

اینجا سکوت است در هیاهوی مواج خیال ...

اینجا یک دل است به رنگ خالی دریا ...

... و چشمانی که در حجم قطرات رحمت او در انتظارند.

دل به دنبال یک ندا در خالی اتاق در انتظار است .دوباره پرستوهای عاشق در سرای شیروانی زمزمه سر میدهند ، اسمان در بیکران ابی، پنجرهای سفید را می جوید و من در محراب به دنبال پاره پاره های یاسهای کوفه ام ! می دانم امشب شب دلتنگی و غربت باران است . شب با  تیرگی خود چلچلراغ اسمان را به اسارت کشیده ! اری پرده غم چهرهء شب را پوشانده...اسمان هم در این شب غریب گشته ... .

دیگر چاه همدمی ندارد ! تاریخ باید از امشب در تنهائی چاه مدیحه سرائی کند . دیگر صدای نخلستانهای کوفه را هیچ کس نخواهد شنید و چشمان منتظر در انتظار خواهد ماند ! دیگر محراب به خود رنگ خدا را نخواهد دید . دیگر دستان پر از کویر در التهاب رحمت ، خواهند گداخت و برای همیشه کوچه ها پر از خالی خواهند شد .

میدانم امشب چشمان من ، چشمان تو  ، نه چشمان ان بینواهای عاشق در انتظارند و گوش به اواز بی صدای کوچه سپرده اند تا به استقبال ان دستان مهربان روند . اری ! انان با خود عهد بسته اند که دیگر از دیدن او بی نصیب نمانند .

چه خیالی ! چه خیالی !

این کویر سالهاست در التهاب باران می سوزد اما امشب در خلوتی پروانه وار قسم یاد کرد که چون شمع بگرید .

کاش امشب انجا بودم ! کاش امشب فرصت پروانه شدن بود. کاش امشب من نیز در کنار چاه در غربت نخلستان تر می شدم . دلم می خواست از ناله های چاه،اشک مهتاب،سکوت تلخ کویر و تنهائی نخلستان تصویری جاودان ترسیم کنم !

نمیدانم ایا دریا هم خواهد سوخت ؟ ایا او هم در فراق یاور نخلستان ، مهربان مهتاب و سنگ صبور چاه قطره قطره خواهد شد . ای کاش از مرجانهای خاموش او میشد شنید ... !

نمیدانم شاید سیلی او بر ساحل و سنگ حکایت از غم بی انتهای این بیکران ابیست.

اینجا همه چیز رنگ غم گرفته حتی چشمان دخترک دریا !!!داغ کهنه شقایق دوباره جان گرفته ،گلبرگهای سرخ و کوچک او را دیگر یارای تحملش نیست ، او سالهاست در سکوت می گرید... .

/ 8 نظر / 15 بازدید
نيلوفر

سلام می خوام دعوتت کنم اگه کفشات سياه نيست يه سری به وبلاگم بزنی

نيلوفر

سلام با تبادل لينک موافقيد؟

نيلوفر

سلام خوشحالم کردی منم لينک کردم

بابک

.آموخته ام ... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی اين جمله ات معرکه بود . واقعا احساسش کردم

محمدرضا پارسا

سلام دوست خوبم بروزم و منتظرت اگه بهم سر بزنی خوشحالم می کنی پیشاپیش عیدفطر رو بهت تبریک می گم شاد و بهاری باشی

نيلوفر

سلام این بار از پاییز گفتم و... خوشحال می شم سر بزنی