گاهی... .

گاهی دلت میگیره و راه به جایی نداری... .

گاهی حرفی برای گفتن داری اما گوش دلی برای شنیدن حرف هات نیست... .

گاهی بین آدم هایی هستی که تو حرف عاشون عشق رو می بینی اما دلشون جای دیگه است.....

گاهی دلت واسه خودت تنگ میشه ، اما دیگه خودت پیدا نمیکنی ... .

گاهی به بودن دلخوش میشی.... امــــــــــــــــــــــــــــــــــــآن از این دلخوشـــــــــــــی... .

گاهی پر از سوال های بی جواب میشی... 

این روزها اون قد تلخ شدند که جای چای تلخ رو گرفتند ، برای نوشیدن کافیه چشمات رو رو حقیقیت آدم ها باز کنی... .

/ 0 نظر / 34 بازدید