زندگی...

زندگی گاهی می شه یه استخر پر اب ، که ادم افتاده توش و هی دست و پا میرنه .

گاهی نمی شه هیچ کاری کرد ، گاهی انگار یه نفر با یه قدرت برتر سرتو گرفته زیر اب ، تو هم هر چی تقلا کنی کاری ازت بر نمی یاد. صورتت کبود می شه ، دیگه اکسیژن هم واسه نفس کشیدن نداری ، نه توانی دیگه تو دست هات هست نه رمقی تو پاهات...ولی محکوم به ادامه هستی ...

/ 0 نظر / 12 بازدید