شما می دونی ...؟

كوچهء علي چپ کجاست ؟من يه وقتيه که  خودمو زدم به اين كوچه!شما هم كه اينجايي؟! تو كوچه علي چپ!! جالبه من از دست شما خودمو زدم به اين كوچه! شما از دست خودت ، از دست روزگار ! چه روزگارعجیبیه!! مي دوني چيه؟! مي ترسم !مي ترسم  آخر سر از اینکه  توي اين كوچه پس كوچه هاي علي چپ گم بشیم یا چنان تو این کوچه پس کوچه هاش(کوچه علی چپ) به هم بخوريم كه نفهميم از كجا خورديم!!

كوچهء علي چپ  که می گن همین جاست؟؟کجاست ؟07.gif

/ 2 نظر / 14 بازدید
میم

ما هممون یه شعبه داریم تو این کوچه، ببخشید که نمیرسم بهت زود زود سر بزنم

بابک

گجاست اين کوچه . اگه آدرس بديد ما هم شعبه بزنيم