شعر غریب...

این شعر سپد رو جائی خوندم ، حس غریبی توی این شعر بود که لحطه من رو به فکر فرو برد ، کاش می دونستم شاعر این شعر غریب اهل کدوم سرزمین بود !

از سرزمین تازه ات بگو

درخت و پرنده دارد؟

رودهایش راه به دریا می برند؟

و در شرجی هوایش

                        آوازهای محلی می شنوی؟

رنگین کمان کافی داری؟

چیزی می خواهی برایت پست کنم؟

هر چند می دانم کم و کسر نداری

                              که از زلالی صدایم

                                          پرهیز می کنی.

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید