ای چرخ گردون...

این هفته بالاخره تموم شد .خدا رو شکر.چون دیگه داشتم قاطی می کردم .اگه تو عمرم دو سه تا هفته افنضاح داشتم این هفته یکی از اونا بود ، هر چی فکر کنی توش اتفاق افتاد از خوش شانسی گرفته تا اخر بد شانسی .از عشق08.gif تا نفرت47.gif ، از بردن تا باختن.

همه این بلا ها هم سر من34.gif بیچاره خراب شد.دیگه داشتم کلافه می شدم اصلا طاقت نداشتم می خواستم خودم دیگه هفته رو تموم کنم .گاهی می گم کم تحمل شدم و کم طاقت ولی نه اخه هر چی یه حدی داره .من ادمم به خدا .اخه تا کی ی ی ی ی یی ی   یی ی ی ی؟

من می خوام چرخ گردون عوض شه ! اره باید عوض شه .چون من می خوام .چون نمی شه همه اش به خرف چرخ گردون ، یه بار به حرف من٫ ! (عطسه ،این یه نشونه اس یعنی می شه)

پس بزن بریم .پیش به سوی چرخ گردون. 

/ 3 نظر / 16 بازدید
پارسا

salam webloge khobi darin best wishes for you

محمد حسين

سلام.تا مشکلات نباشه انسان به سوی کمال نزديک نميشه .مشکلاتی که سر راهمان قرار ميگيره به خاطر خودمونه تا ظرفيتمان به حدش برسه و در هر حال شکر کنيم چون از کجا معلوم فردايمان بدتر يا برتر نباشد.پس شکر نعمت واجب چون هر چه از دوست رسد نيکوست ارزوی سعادت و برکت برايتان دارم يا حق