انگاه که ...

انگاه که تقدیر  نیست و ازتدبیر نیز کاری ساخته نیست ، خواستن اگر با تمام وجود ، با بسیج همه ء اندانم ها و نیروهای روح و با قدرتی که در صمیمیت هست ، تجلی کند ، اگر همه ء هستیمان را یک خواستن کنیم ، یک خواستن مطلق شویم ، و اگر با هجوم ها و حمله های صادقانه و سرشار از یقین و امید و ایمان بخواهیم پاسخ خویش را خواهیم گرفت.

ایمان نیرومند *میافریند* ، هر در فروبسته ای که کلیدش در دست ما نیست ، که با سر انگشت مهارت ،حیله،تدبیر و نبوغ باز شدنی نیست ، با حمله تند و سرسحتانه ء خواستنی که از قدرت اعجازگر یقین و عشق و اخلاص ، حالت تهاجمی امرانه گرفته باشد ، فرو میکشد.

**وقتی عشق فرمان میدهد، محال سر تسلیم فرود می اورد**

                                                                                          دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 16 بازدید
اریک

وای چه متن زیبایی . واقعا من لذت بردم و الان دارم از لذت میمیرم . خدایا ممنون که این وبلاگ رو کشف کردم تو را میدوستم ای وبلاگ نویس دوست داشتنی . یا حق